#onetontour czechy
  • Powered by
#onetontour czechy
Artykuł
Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu

2019-05-16

W miejscowości Ołomuniec w Czechach znajduje Kolumna Trójcy Przenajświętszej – Sloup Nejsvětější Trojice, zabytek objęty ochroną, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu

Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu wybudowana została w latach 1716-1754. Historia kolumny dedykowanej Trójcy Świętej związana jest z lokalnym patriotyzmem, ponieważ wszyscy budowniczowie zatrudnieni do jej wykonania pochodzili z Ołomuńca. Kolumna mierzy 35 metrów i jest najwyższą kolumną w Czechach.
 

Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu jest trzypiętrowa, a jej podstawę otacza 18 rzeźb przedstawiających świętych oraz 14 płaskorzeźb. Na trzonie kolumny wyrzeźbiona jest postać Archanioła Gabriela oraz scena Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na szczycie słupa znajduje się miedziana rzeźba przedstawiająca Świętą Trójcę. Najwyższe z trzech pięter kolumny zawiera płaskorzeźby symboli oznaczających wiarę, nadzieję i miłość; rzeźby świętych związanych z tak zwanym ziemskim życiem Chrystusa: postaci świętej Anny i świętego Joachima – rodziców Maryi, oraz rzeźby świętego Józefa i świętego Jana Chrzciciela.

 
Na pierwszym piętrze kolumny umieszczono również figury świętego Wawrzyńca oraz świętego Hieronima – patronów kaplicy w Ołomuńcu, znajdującej się w miejskim ratuszu. Drugie piętro Kolumny Świętej Trójcy zajmują figury świętych czeskich i morawskich, między innymi świętego Cyryla i Metodego, świętego Błażeja i świętego Wojciecha – patrona kraju. Kolejne piętro kolumny zawiera rzeźby między innymi świętego Maurycego, świętego Wacława oraz świętego Jana Kapistrana, który dwa razy odwiedzał Ołomuniec. Między tymi figurami umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające dwunastu apostołów. Na najniższym piętrze kolumny umieszczonych jest 12 rzeźb niosących światło lucyferów.

 

fot. Shutterstock

 

Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu – ciekawostki

 

Kolumna Trójcy Przenajświętszej jest tak zwanym słupem morowym, co oznacza, że powstała ona jako symbol dziękczynienia dla Trójcy Świętej za zwalczenie epidemii panującej na danym terenie. Wacław Render, główny budowniczy kolumny, cesarski architekt i kamieniarz, nie zgodził się na jej wybudowanie na Dolnym Rynku miasta. Kolumna miała być dostojna i dobrze wyeksponowana – zdecydowano więc o jej budowie na Górnym Rynku.

 

Architekt nie doczekał jednak końca budowy kolumny – zmarł po wzniesieniu jej pierwszej kondygnacji. Jego cały majątek został, zgodnie z jego ostatnią wolą przeznaczony na dokończenie budowy kolumny. Kolejni zarządcy budowy również umierali, zanim kolumna została ukończona. Kolumnę Świętej Trójcy poświęcono 9 września 1754 roku.

 

Ciekawostką związaną z kolumną jest fakt umieszczenia w niej małej kapliczki z płaskorzeźbami, które przedstawiają ofiary z jagniąt Abla i Kaina, ofiarę Abrahama, ofiarę Noego oraz ukrzyżowanie Chrystusa.

 

Kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu jest zaliczana do narodowych zabytków Republiki Czeskiej, wraz z Kolumną Mariacką, która znajduje się właśnie na Małym Rynku miasta Ołomuniec.

Przeczytaj też

Zapisz się na jazdę próbną chcę się zapisać