#onetontour Węgry
  • Powered by
#onetontour Węgry
Artykuł
Hortobágy, czyli bezkresna równina porośnięta trawą

2019-10-09

Puszta – Park Narodowy Hortobágy to stepowa równina, czyli bezleśna formacja roślinna znajdująca się na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w dolinie Cisy we wschodnich Węgrzech. Powstał w 1973 roku, jako pierwszy węgierski park narodowy. Zajmujący obszar 82 tys. ha Park Narodowy Hortobágy został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Hortobágy, czyli bezkresna równina porośnięta trawą

Step Hortobágy był kiedyś trasą zalewową rzeki Cisy – teren ten był wówczas podmokły, zwłaszcza podczas wiosennych wylewów. Pod koniec XIX wieku bieg Cisy został uregulowany, a stepowe równiny rozciągające się po obu jej brzegach zostały osuszone. Przez Hortobágy poprowadzono wówczas dwa kanały melioracyjne – Główny Kanał Wschodni oraz Główny Kanał Zachodni. Spowodowało to osuszenie stepu, który z czasem stał się mało wartościowymi pastwiskami, częściowo zasolonymi. W XX wieku stworzono na węgierskiej puszcie ogromne gospodarstwa rolne, które wymagały nawodnienia. W 1973 roku część stepu Hortobágy została objęta ochroną i przekształcona w Park Narodowy Hortobágy. Zaczęto wówczas prowadzić prace mające na celu przywrócenie temu obszarowi pierwotnego, stepowego charakteru. Stepy Wielkiej Kumanii w całości przekształcono w pola uprawne.

 

 

Puszta – Park Narodowy Hortobágy - najważniejsze informacje

 

 

Region stepu Hortobágy rozciąga się po obu stronach rzeki o tej samej nazwie, pomiędzy środkowym odcinkiem Cisy i równiną Hajduság. Na południu Hortobágy przechodzi w równinę Wielkiej Kumanii, która również stanowi część Niziny Cisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej.

 

 

Krajobraz Hortobágy to bezkresna równina porośnięta trawą, z rzadka zaludniona i zabudowana niewielkimi drewnianymi domkami. Znajdują się tam stawy rybne oraz pola uprawne ryżu. Pozostałe obszary wykorzystuje się jako pastwiska.

 

 

fot. Shutterstock

 

 

Puszta – Park Narodowy Hortobágy - ciekawostki

 

 

Nazwa Puszta dosłownie znaczy „pusto” – na stepowej równinie nie ma drzew, sprawia więc ona wrażenie bezkresnej pustki.

 

 

Na pierwotnych stepach Puszty, odtwarzanych obecnie w Parku Narodowym Hortobágy rosło wiele rzadkich gatunków roślin. Na stepach lessowych rosła ostnica włosowata, kostrzewa bruzdkowana oraz miłek wołżański. Na puszcie piaszczystej spotkać można było ostnicę piaskową, kostrzewę pochwiastą, ostnicę Jana, trzcinnik piaskowy, palczatkę kosmatą, sasankę łąkową, skalnicę trójpalczastą, mokrzycznik baldaszkowy, kosaciec niski, sierpnik barwierski oraz chondrillę sztywną.

 

 

fot. Shutterstock

 

 

Na równinach na piaskowych rosły: stokłosa dachowa, lucerna kolczastostrąkowa, rogownica drobnokwiatowa, wiosnówka pospolita, nawrot polny, wiechlina cebulkowata, fiołek Kitaibela, skrzyp gałęziasty, rozchodnik ostry oraz cyndon palczasty.

 

 

fot. Shutterstock

 

 

Zasolone gleby puszty to siedlisko specyficzne rośliny takich jak bylica pontyjska, muchotrzew solniskowy, aster solny, sit Gerarda, babka nadmorska, gorysz lekarska, kostrzewa nibyowcza, bekmania robaczkowata, koniczyna rozdęta, jaskier sardyński oraz świbka morska.

Przeczytaj też

Zapisz się na jazdę próbną chcę się zapisać